Om Ledarskap (In Swedish)

Ledarskap är ett kul ämne som jag på senare tid har fått upp ögonen för, där skillnaderna mellan ett bra och ett dåligt ledarskap verkligen speglar välmåendet inom en organisation, en grupp, eller egentligen vilken konstellation att människor som helst.

Den klassiska synen på ledarskap

För många finns det en ganska given bild av vad en bra ledare är och vilken typ av egenskaper denne skall ha. Ett typexempel går att finna i en artikel skriven av Gwen Moran där hon listar 5 saker man kan lära sig om ledarskap från TV-serien Ted Lasso, och hur man som ledare bör agera:

  • Var nyfiken, inte dömande

Ledarskap handlar om att våga vara nyfiken på sin omgivning, och hellre fråga en gång för mycket än en gång för lite. Dömande av andra människors kvalitéer, kunskaper, eller åsikter leder till att man i sin slutna bedömning missar värde i individen, och i slutändan värde för gruppen man leder. För att vara en effektiv ledare behöver man kunskap om dem man leder; något som endast kan uppnås genom nyfikenhet.

  • Bänka de dåliga lagspelarna

När medlemmar i en grupp beter sig illa mot andra gruppmedlemmar är det dags att röra om i grytan. Ingen är oersättlig, oavsett hur duktiga eller talangfulla det kan tänkas vara. Det klassiska ”laget före jaget” är klyschigt, men heller inget man kan snacka bort.

  • Erkänn när du har fel, och be om ursäkt

Alla gör fel ibland, det är lätt hänt. Det kan vara desto svårare att erkänna det. Men att våga erkänna sina brister, och be om ursäkt för dem, är en styrka. Att erkänna felaktigheter och snedsteg skapar tillit mellan gruppen och ledaren och en känsla av att det är okej att göra fel – om du tar ansvar för dem. På så sätt kan man jobba för framtiden. 

  • Våga tro

En bra ledare utnyttjar kraften i att tro: tro på sig själv, på laget, på ideal och ett slutgiltigt mål. Det viktiga är att det finns en tro. Så länge den finns gör det ingeting om den inte är perfekt. 

  • Vänlighet spelar roll

Undervärdera aldrig vikten av att vara snäll. Saker som att visa respekt, ha en glad attityd, och vara allmänt stöttande är till synes triviala, men väl så kraftfulla för att motivera och engagera sitt team.

Ett annat sätt att se på ledarskap

De fem punkter som precis listats här ovan är såklart oerhört viktiga, men också i min mening aningen urvattnade. De lägger nämligen mer fokus på vad man ska göra utåt mot andra, när fokus istället borde ligga vad man som ledare gör inåt mot andra.

Men vad menar jag med det då?

Simon Sinek berättar i sitt TED-talk om att vara en bra ledare är att likställa vid att vara förälder. En förälder vill ge sitt barn möjligheter, utbildning, personlig utveckling, och ibland tillrättavisa dem för att hamna på rätt spår. En bra ledare vill precis samma för dem denne leder. Sinek fortsätter med liknelsen genom att ställa frågan ”Om det vore jobbigt hemma i familjen, skulle en föräldrar då fundera på att avskeda sina barn?” Svaret är ju såklart otvivelaktigt NEJ.

Naturligtvis betyder det inte att du ska tolerera dålig prestation på obestämd tid. Det är dock viktigt att komma ihåg att människor inte är perfekta, och de kommer att göra misstag. Istället för att omedelbart försöka ersätta någon som underpresterar, försök att förstå varför de kämpar och ge dem det stöd de behöver för att förbättra sig. Detta kan inkludera ytterligare utbildning, coaching, eller till och med byte av roll eller ansvar. 

Den viktigaste punkten dock enligt mig är att som ledare alltid stå bakom sina följeslagare. För det finns chefer, och så finns det ledare. En chef är någon med en högre befattning, och vi följer dem för att de har auktoritet över oss, för att vi måste. En ledare däremot är någon vi själva väljer att följa som ett resultat av den tillit man har till denne.

Att leda handlar i grund och botten om att ta risken. Då menar jag inte risken i form av att göra riskabla investeringar eller ta beslut som sätter andra i riskzonen, utan ta risken i form av att själv ta smällen först om något händer. Du som ledare jobbar för din grupp, inte tvärtom, och det är även den känslan som kan få gruppmedlemmar att gå den extra milen. Tillit är bra i den bemärkelsen att den är binär; antingen finns den eller så finns den inte. Men värdet av just tillit är så högt att det är mer önskvärt att ha hög tillit inom gruppen, även om det kommer till priset av något lägre prestanda. När gruppmedlemmar litar på sin ledare är det mer sannolikt att de är engagerade, motiverade, och villiga att ta sig an nya utmaningar, vilket i sin tur kan leda till förbättrad prestation på längre sikt.

Känner gruppen att ledaren jobbar för dem, kommer gruppen att jobba för ledaren. Ett modernt ledarskap baseras enligt min mening helt och hållet på tillit. Försvinner den har du ingenting. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Comments (

0

)

%d bloggers like this: